จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (E-mail)


จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เป็นระบบการส่งจดหมายโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีประโยชน์ ที่ใช้ในการส่งข้อความ ไปยังผู้คนผ่านระบบเครือข่าย

จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีส่งข้อมูล ที่รวดเร็ว และสะดวก
โดยกลไกเดียวกันสามารถจัดการกับข้อความที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้

ในปัจจุบันผู้คนใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ ในการส่งผ่านไฟล์หลายๆ ประเภท (ทั้งแบบ ไบนารี่ หรือ ตัวอักษรธรรมดา) บนอินเตอร์เน็ต

หัวจดหมาย (Header Lines)
หัวของจดหมายโดยส่วนใหญ่จะมีแสดงเฉพาะหัวข้อที่มีประโยชน์ดังนี้:

From : และ Date : โดยปกติถูกใส่เพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่ผู้ใช้สามารถกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับระบบจดหมายของตัวเองได้อีกมากมาย ต่อไปนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดของส่วนหัวของจดหมาย พร้อมความหมายของแต่ละหัวข้อ

To : ผู้รับจดหมาย (ชื่อพร้อมที่อยู่) สามารถมีได้มากกว่าหนึ่งราย
Form : ผู้ส่งจดหมาย (ชื่อพร้อมที่อยู่)
Cc : ผู้รับสำเนาจดหมาย เป็นสำเนาในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์ บอกให้รู้ว่าเป็นสำเนาเพื่อให้ใช้เป็นความรู้เท่านั้น
Subject : หัวเรื่อง ส่วนนี้เป็นตัวอักษร ที่ควรจะมีขนาดกะทัดรัด มีความหมาย ซึ่งเป็นข้อสรุปของข้อความที่ต้องการส่ง
Date : วันที่และเวลาที่จดหมายถูกส่ง
Message-Id : อักขระเฉพาะของจดหมาย ถูกกำหนดให้โดยเครื่องของผู้ส่ง ใช้สำหรับอ้างถึงโดยโปรแกรมจดหมายโดยส่วนใหญ่
Received : เป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดในการส่ง
Resent-From : ที่อยู่ของบุคคลหรือโปรแกรมที่จดหมายถูกส่ง
Reply-To : ที่อยู่ที่จะเป็นผู้รับจดหมายตอบกลับ


วิธีใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์
การเรียบเรียงและการส่งจดหมาย
การส่งต่อจดหมาย (Forward)
การตอบจดหมาย (Reply)
การส่งต่อจดหมาย
การส่งต่อจดหมายมีสองวิธีที่มีความหมายที่แตกต่างกัน
วิธีแรก คือ การส่งต่อโดยอัตโนมัติจากเครื่องของผู้รับ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยส่งผ่านจดหมายทั้งหมด
วิธีนี้ใช้สำหรับผู้ที่เปิดการใช้บริการอินเตอร์เน็ตไว้ในหลายเครื่อง
วิธีที่สอง ใช้สำหรับส่งจดหมายที่ได้รับมาเฉพาะฉบับที่ต้องการ ต่อให้กับบุคคลอื่น


การตอบจดหมาย
การตอบจดหมายเป็นการบอกอย่างสั้นๆกับเครื่องของท่านว่า ท่านต้องการส่งจดหมาย กลับไปยังผู้ที่ส่งจดหมายนั้นมาให้ท่าน ซึ่งทำให้ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการ พิมพ์ที่อยู่ลดไปได้ ตัวส่งจดหมายเพียงแต่ลอกที่อยู่จากหัวข้อ From: (หรือ Reply-To:) จากจดหมายต้นฉบับไปใช้เป็นส่วนของ To: ของจดหมายฉบับใหม่ให้กับผู้ใช้ เพื่อเป็นการแสดงว่าจดหมายฉบับนี้เป็นการตอบจดหมายที่ได้รับมา

การตอบจดหมายบางครั้งก็ไม่สมบูรณ์นัก ระบบส่งจดหมายของท่าน ในบางครั้งอาจจะแปลงที่อยู่ของผู้ส่งออกมาเป็นที่อยู่ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ได้ ท่านจึงควรจะตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาด ก่อนการส่งจริงในแต่ละครั้ง


Copyright © 1997 Internetworking Research Lab, AIT

Prev slide